UPOZORNĚNÍ!
Nezapomeňte uhradit členský příspěvek za rok 2024 nejpozději do 29. 2 2024.
Pokud neuhradíte příspěvek v termínu, zanikne vám členství k 1. 3. 2024, a obnovit ho můžete jen uhrazením zapisného ve výši 1000 Kč.