Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:

1. Ruší se pracovní povinnost všech členů, (brigády)

2. Je stanovena výše členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)

3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky.  V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč.

Pravidla pro výdej povolenek

Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.

Předložit platný rybářský lístek a členský průkaz.

Na předtištěné složence je uveden Váš variabilní symbol (poslední trojčíslí evidenčního čísla). Tento variabilní symbol musí být totožný s číslem Vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen uvedených v tabulce pro platby roku 2021.
V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné                  

1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

Při výdeji povolenek nebudou přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS p. s , nebo převodem na účet; MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s. POBOČNÝ SPOLEK CHROPYNĚ č. ú:1481926369/0800.

K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci.

Povolenky budou vydávány v kanceláři pobočného spolku Chropyně, Moravská 552

prosinec 2020

28 a 30.12.2020

od 13:00 do 17:00 hod.

leden 2021

ve středu 6 a 20.1.2021

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 16 a 30.1.2021

od 10:00 do 12:00 hod.

únor 2021

ve středu 10 a 24.2.2021

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 20.2.2021

od 10:00 do 12:00 hod.

březen 2021

ve středu 10 a 24.3.2021

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu   20.3.2021

od 10:00 do 12:00 hod.

duben 2021

ve středu 14.4.2021

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 10 a 24.4.2021

od 10:00 do 12:00 hod.

 

Dále je nutno při vstupu do budovy mít nasazenou a řádně upevněnou roušku, která chrání ústa a nos. Dodržovat stanovené rozestupy!!! V souvislosti s nařízeními a možnými omezeními vlády ČR   a ministerstva zdravotnictví ČR nákazy Koronaviru nevylučujeme možné změny výdeje. Sledujte prosím naši vývěsku a facebookové a internetové stránky.

věková kategorie

členství

povolenka MP

dospělí

1250,-

950,-

mládež 16 – 18 let

1250,-

500,-

mládež do 15 let

200,-

300,-

 Cena republikové MP povolenky na rok 2021 je 3600,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, z.s.         a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (3600,-Kč).

Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen udržovací příspěvek 450,-Kč.

Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let (500,-). Bez předložení platného průkazu ZTP nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

Pokud vlastníte průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 1250,- Kč.

Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jednatele tel.: 605 155 443, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

Neprovádějte platby přes internet nebo mobilní telefony, nejsme schopni kontrolovat denně stav účtu. V případě že takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu PS Chropyně.

Více informací naleznete na naší internetové stránce MRS, z.s. p.s. Chropyně.