vcs 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P r o g r a m
1.Zahájení - přivítání přítomných, uctění památky zemřelých.
2.Volba komisí - mandátové a návrhové.
3.Zpráva o činnosti PS za uplynulé období, vytýčení úkolů na rok 2017.
4.Zpráva KRK.
5.Přestávka
6.Diskuse
7.Zpráva komise mandátové a návrhové, schválení rozpočtu a usnesení.
8.Závěr