Výdej povolenek 16.1.2021
Opatření COVID-19 přijatá pobočným spolkem MRS PS Chropyně pro naši kancelář v budově TJ Chropyně.
Vstupujte jednotlivě a to vždy poté, co vás o možnosti vstoupit vyrozumí odcházející osoba z budovy TJ.
Vzhledem k vládním opatřením, v souvislosti se zabráněním šíření nemoci COVID-19, se řiďte pokyny pracovníků, kteří zajišťují výdej povolenek pro rok 2021.
Uvnitř může být pouze omezený počet osob.
Každý musí mít řádně chráněna ústa a dýchací cesty – rouškou, respirátorem, či jiným vhodným ochranným prostředkem.
U vstupu jsou k dispozici desinfekční prostředky.