Důležité upozornění:
Na základě vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:
a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.

Zahájení brigád je od 3.3.2018 do 24.11.2018 každou sobotu vždy od 7:00 hod na rybářské chatě PS Chropyně.
V červenci a v srpnu se brigády nekonají.
PS Chropyně si vyhrazuje právo na změnu.
Rozpis brigád : ZDE

 

Na základě rozhodnutí Svazového výboru MRS, z.s. ze dne 22. 6. 2017 a 21.9.2017 platí pro rok  2018  níže

 uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy  MRS, o.s. a ceny povolenek k lovu (dále jen povolenka)

pro  členy  (MRS a ČRS)   a   nečleny   (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

1./ Členské příspěvky

    z toho zůstává (podíl)

PS

sekretariát MRS

Dospělí :                      450,- Kč                                    

      235,- Kč

  215,- Kč

Mládež do 15 r.  :        200,- Kč

        70,- Kč

  130,- Kč

Zápisné :

dospělí a mládež 16-18 let

    1 000,- Kč

-

2./ Ceny povolenek pro "Členy" (  pro členy MRS a ČRS )

Druh povolenky

MP

MP republiková

P

P republiková

   Roční

950,-

3 150,-

1 000,-

3 250,-

   Poloviční

500,-

x

500,-

x

   Měsíční

650,-

x

650,-

x

   Týdenní

400,-

x

400,-

x

   Denní

150,-

x

150,-

x

   Mládež

300,-

x

300,-

x

3./ Ceny povolenek pro " Nečleny " ( pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí

                                                      státní přislušníky).

Druh povolenky

MP

P

   Roční

5 000,-

6 000,-

   Měsíční

3 000,-

4 000,-

   Týdenní

1 000,-

1 500,-

   Denní

           400,-

 600,-

Legenda :

k bodu 1 :

V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu

uhradit zápisné (§6 odst.3 bod g) Stanov MRS, z.s.). Zápisné nehradí mládež do 15 let.

k bodu 2 :

Pobočný spolek  může  poskytnout  žadateli  o povolenku  slevu,  rozdíl  v  ceně  však  musí  doplatit

z  finančních prostředků PS. Poloviční  povolenky  platí pro držitele osvědčení  ZTP, mládež 16-18 let

a studující do 26 let věku dle ročníku narození.

Z prodeje povolenek pro  nečleny poskytuje sekretariát  MRS smluvním prodejcům i PS odměnu

ve výši 10%  z ceny povolenky.

Všeobecné : (pokračování na druhé straně)

Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!!!

Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.

Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal !!!!

Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv .

Povolenky jsou barvy modré (mimopstruhová pro členy), zelené (pstruhová pro členy),

hnědé (mimopstruhová pro nečleny) a červené (pstruhová pro nečleny).

MRS, z.s. PS není povinný zajišťovat pro nečleny zkoušky, potřebné pro vydání 1.rybářského lístku.

MRS, z.s. PS mohou prodávat povolenky pouze svým členům, členům ČRS a nečlenům !!!!!

Externí prodejci mohou prodávat povolenky pouze členům ČRS a nečlenům !!!!!

 

 1. Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.
 2. Platný rybářský lístek a členský průkaz.
 3. Potvrzení o splnění pracovní povinnosti (brigády). Tato pracovní povinnost se netýká žen, členů starších šedesáti let, invalidních důchodců, dětí do 15 let a členů, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni. Finanční úhrada za nesplnění pracovní povinnosti je 100,-Kč/1 hod. 
 4. Na předtištěné složence je uveden Váš variabilní symbol (číslo člena). Tento variabilní symbol musí být totožný s číslem Vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen uvedených v tabulce pro platby roku 2018. Při nesplnění pracovní povinnosti nezapomeňte poukázat příslušnou částku na její úhradu, jinak Vám nebude povolenka vystavena.
  V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné                   

1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

 1. Při výdeji povolenek nebudou v žádném případě přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS, z.s. pobočný spolek Chropyně.
 2. K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci, potvrzení o splnění, nebo o osvobození od pracovní povinnosti.

Povolenky budou vydávány v kanceláři pobočného spolku Chropyně, Moravská 552

(Hanácké náměstí, budova tělocvičny) a to v následujících termínech:

prosinec 2017

27. a 29.12.2017

od 13:00 do 17:00 hod.

leden 2018

ve středu 3. a 10.1.2018

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu  13. a 20.1.2018

od 10:00 do 12:00 hod.

únor 2018

ve středu  7. a 21.2.2018

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu  17.2.2018

od 10:00 do 12:00 hod.

březen 2018

ve středu 7 a 21.3.2018

od 16:00 do 18:00 hod.

v  sobotu  17.3.2018

od 10:00 do 12:00 hod.

duben 2018

ve středu  4. a 18.4.2018

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 14. a 28.4.2018

od 10:00 do 12:00 hod.

věková kategorie

členství

povolenka MP

brigáda /10 hod.

manipulační poplatek

bližší podmínky výkonu rybářského práva

dospělí

450,-

950,-

1000,-

20,-

15

mládež 16 – 18 let

450,-

500,-

1000,-

20,-

15

mládež do 15 let

200,-

300,-

-

20,-

15

Cena republikové MP povolenky na rok 2018 je 3150,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, z.s.          a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (3150,-Kč).

Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen příspěvky.

dospělí 450,- Kč, mládež 16 – 18 let 450,- Kč, mládež do 15 let 200,- Kč

Do platby povolenek je nutné započítat manipulační poplatek 20,- Kč.

Příklad:                  dospělí                   450 + 950 + 20 + 15 = 1435,- Kč

mládež 16-18 let  450 + 500 + 20 + 15 =   985,- Kč

mládež do 15 let  200 + 300 + 20 + 15=   535,- Kč       

Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let. Bez předložení platného průkazu ZTP  nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

Pokud vlastníte průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 450,- Kč.

Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jednatele tel.: 605 155 443, email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

Neprovádějte platby přes internet nebo mobilní telefony, nejsme schopni kontrolovat denně stav účtu. V případě že takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu PS Chropyně.

Více informací naleznete na naší internetové stránce MRS, z.s. p.s. Chropyně.

   http://www.mochropyne.cz

Dne 27.11.2017                                                                                                                                http://www.facebook.com/mochropyne

vcs 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P r o g r a m
1.Zahájení - přivítání přítomných, uctění památky zemřelých.
2.Volba komisí - mandátové a návrhové.
3.Zpráva o činnosti PS za uplynulé období, vytýčení úkolů na rok 2017.
4.Zpráva KRK.
5.Přestávka
6.Diskuse
7.Zpráva komise mandátové a návrhové, schválení rozpočtu a usnesení.
8.Závěr

 

Zahájení brigád je od 4.3.2017 do 25.11.2017 každou sobotu vždy od 7:00 hod na rybářské chatě PS Chropyně.
V červenci a v srpnu se brigády nekonají.
PS Chropyně si vyhrazuje právo na změnu.
Rozpis brigád : http://www.mochropyne.cz/rozpis-brigad-2017

prosinec 2016 27. a 29.12.2016 od 13:00 do 17:00hod.
leden 2017 ve středu  4.  a 11.1.2017 od 16:00 do 18:00hod.
v sobotu  14.1.2017 od 10:00 do 12:00hod.
únor 2017 ve středu  8. a 22.2.2017 od 16:00 do 18:00hod.
v sobotu  4.2.2017 od 10:00 do 12:00hod.
březen 2017 ve středu  8. a 22.3.2017 od 16:00 do 18:00hod.
v  sobotu  4.3.2017 od 10:00 do 12:00hod.
duben 2017 ve středu  12. a 26.4.2017 od 16:00 do 18:00hod.
v sobotu  1.4.2017 od 10:00 do 12:00hod.

Ceny příspěvků a povolenek v roce 2017

věková kategorie členství povolenka MP brigáda /10 hod. stanovy Manipulační poplatek
dospělí 450,- 950,- 1000,- 10,- 20,-
mládež 16 – 18 let 450,- 500,- 1000,- 10,- 20,-
mládež do 15 let 200,- 300,- - 10,- 20,-

Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.

 1. Platný rybářský lístek a členský průkaz.
 2. Potvrzení o splnění pracovní povinnosti (brigády). Tato pracovní povinnost se netýká žen, členů starších šedesáti let, invalidních důchodců, dětí do 15 let a členů, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni. Finanční úhrada za nesplnění pracovní povinnosti je 100,-Kč/1 hod.
 3. Na předtištěné složence je uveden Váš variabilní symbol (číslo člena). Tento variabilní symbol musí být totožný s číslem Vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen uvedených v tabulce pro platby roku 2017. Při nesplnění pracovní povinnosti nezapomeňte poukázat příslušnou částku na její úhradu, jinak Vám nebude povolenka vystavena.
  V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné

1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

 1. Při výdeji povolenek nebudou v žádném případě přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS, z.s. pobočný spolek Chropyně.
 2. K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci, potvrzení o splnění, nebo o osvobození od pracovní povinnosti.

Povolenky budou vydávány v kanceláři

MO Chropyně, Moravská 552 (Hanácké náměstí, budova tělocvičny) a to v následujících termínech:

prosinec 2016 27. a 29.12.2015 od 13:00 do 17:00 hod.
leden 2017 ve středu 4. a 11.1.2017 od 16:00 do 18:00 hod.
v sobotu  14.1.2017 od 10:00 do 12:00 hod.
únor 2016 ve středu  8. a22.2.2017 od 16:00 do 18:00 hod.
v sobotu  4.2.2017 od 10:00 do 12:00 hod.
březen 2016 ve středu 8 a 22.3.2017 od 16:00 do 18:00 hod.
v  sobotu  4.3.2017 od 10:00 do 12:00 hod.
duben 2016 ve středu  12. a 26.4.2017 od 16:00 do 18:00 hod.
v sobotu 1.4.2017 od 10:00 do 12:00 hod.

věková kategorie členství povolenka MP brigáda /10 hod. manipulační poplatek stanovy
dospělí 450,- 950,- 1000,- 20,- 10
mládež 16 – 18 let 450,- 500,- 1000,- 20,- 10
mládež do 15 let 200,- 300,- - 20,- 10

Cena republikové MP povolenky na rok 2017 je 3150,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, z.s. a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (3150,-Kč).

Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen příspěvky.

dospělí 450,- Kč, mládež 16 – 18 let 450,- Kč, mládež do 15 let 200,- Kč

Do platby povolenek je nutné započítat manipulační poplatek 20,- Kč.

Příklad:            dospělí                        450 + 950 + 20 + 10 = 1430,- Kč

mládež 16-18 let      450 + 500 + 20 + 10 = 980,- Kč

     mládež do 15 let      200 + 300 + 20 + 10= 530,- Kč

Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let. Bez předložení platného průkazu ZTP  nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

Pokud vlastníte průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 450,- Kč.

Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jednatele tel.: 605 155 443, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

Neprovádějte platby přes internet nebo mobilní telefony, nejsme schopni kontrolovat denně stav účtu. V případě že takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu PS Chropyně.

Více informací naleznete na naší internetové stránce MRS, z.s. p.s. Chropyně.

http://www.mochropyne.cz

http://www.facebook.com/mochropyne

 

Sraz brigádníků a rybářských nadšenců na rybářské chatě v Chropyni.
Pokud možno vezměte si sebou holínky. Sraz (nejlépe před) 7:00hod.

Zahájení brigád je od 5.3.2016 do 26.11.2016 každou sobotu vždy od 7:00 hod na rybářské chatě PS Chropyně.
V červenci a v srpnu se brigády nekonají.
PS Chropyně si vyhrazuje právo na změnu.
Rozpis brigád : http://mochropyne.cz/rozpis-brigad-2016

Výlovy proběhnou v následujících termínech:

ZMĚNA TERMÍNŮ:

19.9.2015 - Zavřel, Třecí, Karhánek II
17.10.2015 - Dlouhá

dscn2441 zmnit velikost

POZOR !!! Výlovy jsou za každého počasí !!!
Sraz brigádníků a rybářských nadšenců na rybářské chatě v Chropyni.
Pokud možno vezměte si sebou holínky. Sraz (nejlépe před) 7:00hod.

Před začátkem prázdnin se v Záříčí na revíru Malá Bečva 1A konaly rybářské závody dětí a mládeže pořádané naší organizací MO MRS Chropyně a pod záštitou města Chropyně. Od brzkého rána jsme vše nachystali a první děti se dostavily už kolem šesté hodiny. Po registraci, kdy malí rybáři dostali krmení pro ryby, se začali připravovat na start.
Ryby z počátku moc nebraly, ale potom se začaly dostavovat první úspěchy. Někdo zvolil plavanou,  někdo položenou. Samotný závod byl velmi napjatý a rozdíl mezi jednotlivými soutěžícími byl často jen několik bodů, každá ryba znamenala posun vpřed. Závod jsme ukončily po dvanácté a začaly se sčítat body.
Poháry a Hlavní ceny byly rozdány, ale ani ostatní děti neodešly s prázdnou.
 
A kdo se stal vítězi?
 
phoca thumb l p1050109 retu zmnit velikost
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V mladší kategorii
1. místo Ivan Jakub (2,92 kg)
2. místo Kostura Matěj (2,69 kg)
3. místo Maulerová Michaela (1,1 kg)
 
Ve starší kategorii
1. místo Forman David (2,44 kg)
2. místo Gregůrek David (1,12 kg)
3. místo Šrámek Jakub (0,79 kg)
 
Děkujeme všem, co nám pomohly a hlavně sponzorům: MRS MO Chropyně, Město Chropyně, Hanácká kyselka a.s., rybářské potřeby Tovačov, CARP BOYS Pavel Chalupa, rybářské potřeby u Moravy Červinka, Petr Gloziga – sportovní rybník Dombas, Krmiva Hulín, Hospůdka Buřvalka, Řeznictví Majtán, D.S.Buš, zahradnictví Mlčoch.
 

Informace a pravidla pro výdej povolenek v roce 2015

 1. Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.
 2. Platný rybářský lístek a členský průkaz.
 3. Potvrzení o splnění pracovní povinnosti (brigády). Tato pracovní povinnost se netýká žen, členů starších šedesáti let, invalidních důchodců, dětí do 15 let a členů, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni. Finanční úhrada za nesplnění pracovní povinnosti je 100,-Kč/1 hod. 
 4. Na předtištěné složence je uveden Váš variabilní symbol (číslo člena). Tento variabilní symbol musí být totožný s číslem Vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen uvedených v tabulce pro platby roku 2015.Při nesplnění pracovní povinnosti nezapomeňte poukázat příslušnou částku na její úhradu, jinak Vám nebude povolenka vystavena.
  V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné                   

1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanov MRS, o.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

 1. Při výdeji povolenek nebudou v žádném případě přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS, o.s. MO Chropyně.
 2. K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci, potvrzení o splnění, nebo o osvobození od pracovní povinnosti.

Povolenky budou vydávány v kanceláři

MO Chropyně, Moravská 552 (Hanácké náměstí, budova tělocvičny) a to v následujících termínech:

prosinec 2014 27. a 29.12.2014 od 13:00 do 17:00 hod.
leden 2015 ve středu 7. a 14.1.2015 od 16:00 do 18:00 hod.
v sobotu  3. a 17.1.2015 od 10:00 do 13:00 hod.
únor 2015 ve středu 4. a 25.2.2015 od 16:00 do 18:00 hod.
v sobotu  21.2.2015 od 10:00 do 13:00 hod.
březen 2015 ve středu 18.3.2015 od 16:00 do 18:00 hod.
v  sobotu  14.3.2015 od 10:00 do 13:00 hod.
duben 2015 ve středu  15.4.2015 od 16:00 do 18:00 hod.
v sobotu 4. a 25.4.2015 od 10:00 do 13:00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

věková kategorie členství povolenka MP brigáda /10 hod. manipulační poplatek
dospělí 400,- 950,- 1000,- 20,-
mládež 16 – 18 let 350,- 500,- 1000,- 20,-
mládež do 15 let 200,- 300,- - 20,-

 

 

 

 

 

Cena republikové MP povolenky na rok 2015 je 3150,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, o.s. a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (3150,-Kč).

Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen příspěvky.

dospělí 400,- Kč, mládež 16 – 18 let 350,- Kč, mládež do 15 let 200,- Kč

Do platby povolenek je nutné započítat manipulační poplatek 20,- Kč.

Příklad:

dospělí                       400 + 950 + 20   = 1370,- Kč

mládež 16-18 let      350 + 500 + 20   =   870,- Kč

mládež do 15 let      200 + 300 + 20   =  520,- Kč            

Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let. Bez předložení platného průkazu ZTP  nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

Pokud vlastníte průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 400,- Kč.

Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jednatele tel.: 605 155 443, email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

Neprovádějte platby přes internet nebo mobilní telefony, nejsme schopni kontrolovat denně stav účtu. V případě že takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu MO Chropyně.

Více informací naleznete na naší internetové stránce MRS, o.s. MO Chropyně.

Zahájení brigád je od 7.3.2015 do 27.6.2015 každou sobotu vždy od 7:00hod na rybářské chatě MO Chropyně.

V červenci a v srpnu se brigády nekonají.

Dále od 5.9.2015 do 26.11.2015.

MO Chropyně si vyhrazuje právo na změnu.