1.Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.

2.Platný rybářský lístek a členský průkaz.

3.Potvrzení o splnění pracovní povinnosti (brigády). Tato pracovní povinnost se netýká žen, členů starších šedesáti let, invalidních důchodců, dětí do 15 let a členů, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni. Finanční úhrada za nesplnění pracovní povinnosti je 120,-Kč/1 hod.

4.Na předtištěné složence je uveden Váš variabilní symbol (číslo člena). Tento variabilní symbol musí být totožný s číslem Vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen uvedených v tabulce pro platby roku 2019. Při nesplnění pracovní povinnosti nezapomeňte poukázat příslušnou částku na její úhradu, jinak Vám nebude povolenka vystavena.
V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné                  

  1. 1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
   V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

  5.Při výdeji povolenek nebudou přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS, z.s. pobočný spolek Chropyně.

  6.K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci, potvrzení o splnění, nebo o osvobození od pracovní povinnosti.

 • Povolenky budou vydávány v kanceláři pobočného spolku Chropyně, Moravská 552

 • (Hanácké náměstí, budova tělocvičny) a to v následujících termínech:

  • prosinec 2018

   28.12.2018

   od 13:00 do 17:00 hod.

   leden 2019

   ve středu 2 - 9. a 16.1.2019

   od 16:00 do 18:00 hod.

   v sobotu 5 a 19.1.2019

   od 10:00 do 12:00 hod.

   únor 2019

   ve středu 6 a 20.2.2019

   od 16:00 do 18:00 hod.

   v sobotu 9 a 16.2.2019

   od 10:00 do 12:00 hod.

   březen 2019

   ve středu 6.3.2019

   od 16:00 do 18:00 hod.

   v sobotu   23.3.2019

   od 10:00 do 12:00 hod.

   duben 2019

   ve středu 10.4.2019

   od 16:00 do 18:00 hod.

   v sobotu 27.4.2019

   od 10:00 do 12:00 hod.

   věková kategorie

   členství

   povolenka MP

   brigáda /10 hod.

   manipulační poplatek

   dospělí

   450,-

   950,-

   1200,-

   20,-

   mládež 16 – 18 let

   450,-

   500,-

   1200,-

   20,-

   mládež do 15 let

   200,-

   300,-

   -

   20,-

   Cena republikové MP povolenky na rok 2019 je 3250,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, z.s.         a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (3250,-Kč).

   Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen příspěvky.

   dospělí 450,- Kč, mládež 16 – 18 let 450,- Kč, mládež do 15 let 200,- Kč

   Do platby povolenek je nutné započítat manipulační poplatek 20,- Kč.

   Příklad:                  dospělí                   450 + 950 + 20 = 1420,- Kč

   mládež 16-18 let  450 + 500 + 20 =   970,- Kč

   mládež do 15 let  200 + 300 + 20 =   520,- Kč               

   Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let. Bez předložení platného průkazu ZTP nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

   Pokud vlastníte průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 450,- Kč.

   Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jednatele tel.: 605 155 443, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

   Neprovádějte platby přes internet nebo mobilní telefony, nejsme schopni kontrolovat denně stav účtu. V případě že takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu PS Chropyně.

   Více informací naleznete na naší internetové stránce MRS, z.s. p.s. Chropyně.

   http://www.facebook.com/mochropyne

  Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) ze dne 21.6.2018 platí pro rok 2019 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

   1. členské příspěvky:

  Kategorie:

  cena v Kč:

  Dospělí

  450,-

  Mládež

  200,-

  •  Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle 

   2. zápisné:

  Kategorie

  cena v Kč

  dospělí a mládež 16 - 18 let   

  1.000,-

  Zápisné hradí vždy:

  • Žadatel o členství - nový člen - dle 
  • Člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle 

   3. ceny povolenek pro členy (členy MRS a ČRS):

  Druh povolenky

          MP       

  MP republiková

  P

  P republiková

  Roční

  950,-

  3.250,-

    1.000,-     

  3.400,-*

  Poloviční

  500,-

  x

  500,-

  x

  Měsíční

  650,-

  x

  650,-

  x

  Týdenní

  400,-

  x

  400,-

  x

  Denní

  150,-

  x

  150,-

  x

  Mládež

  300,-

  x

  300,-

  x

  pstruhová republiková povolenka neplatí na pstruhových rybářských revírech v užívání Jihočeského územního svazu ČRS !!!

  Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

  Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

  „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

  • Místní organizace může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků PS.
  • Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.
  • Člen MRS může získat povolenku k lovu (i krátkodobou) jen u svého mateřského pobočného spolku dle .
  • Člen ČRS může získat povolenku k lovu u kteréhokoliv prodejce: sekretariát svazupobočné spolkyPálava, spol. s .r.o.Zdeňka Janíčková Vladimír Perna -Vranov nad Dyjí tel: 606 534938, Brněnská přehrada - restaurace U KOTVY, adresa: Pod Chocholou 909, Brno - Bystrc, tel: 608 983884.

   4. ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky):

  Druh povolenky

       MP          

       P          

  Roční

  5.000,-

     6.000,-

  Měsíční

  3.000,-

     4.000,-

  Týdenní

  1.000,-

     1.500,-

  Denní

  ...400,-

  ..   .600,-

  Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

  Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

  „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.


  Všeobecné informace:

  • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
  • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.
  • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.

  Legenda:

  • MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS
  • P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS
  • MP - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS a ČRS
  • - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS a ČRS

  Důležité upozornění:
  Na základě vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:
  a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
  b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.

  Zahájení brigád je od 3.3.2018 do 24.11.2018 každou sobotu vždy od 7:00 hod na rybářské chatě PS Chropyně.
  V červenci a v srpnu se brigády nekonají.
  PS Chropyně si vyhrazuje právo na změnu.
  Rozpis brigád : ZDE

   lnformace a pravidla pro výdej povolenek v roce 2019

  1. Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.
  2. Platný rybářský lístek a členský průkaz.
  3. Potvrzení o splnění pracovní povinnosti (brigády). Tato pracovní povinnost se netýká žen, členů starších šedesáti let, invalidních důchodců, dětí do 15 let a členů, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni. Finanční úhrada za nesplnění pracovní povinnosti je 120,-Kč/1 hod. 
  4. Na předtištěné složence je uveden Váš variabilní symbol (číslo člena). Tento variabilní symbol musí být totožný s číslem Vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen uvedených v tabulce pro platby roku 2019. Při nesplnění pracovní povinnosti nezapomeňte poukázat příslušnou částku na její úhradu, jinak Vám nebude povolenka vystavena.
   V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné                   

  1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
  V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

  1. Při výdeji povolenek nebudou přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS, z.s. pobočný spolek Chropyně.
  2. K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci, potvrzení o splnění, nebo o osvobození od pracovní povinnosti.

  Povolenky budou vydávány v kanceláři pobočného spolku Chropyně, Moravská 552

  (Hanácké náměstí, budova tělocvičny) a to v následujících termínech:

  prosinec 2018

  28.12.2018

  od 13:00 do 17:00 hod.

  leden 2019

  ve středu 2 - 9. a 16.1.2019

  od 16:00 do 18:00 hod.

  v sobotu  5  a 19.1.2019

  od 10:00 do 12:00 hod.

  únor 2019

  ve středu  6  a 20.2.2019

  od 16:00 do 18:00 hod.

  v sobotu 9 a 16.2.2019

  od 10:00 do 12:00 hod.

  březen 2019

  ve středu 6.3.2019

  od 16:00 do 18:00 hod.

  v  sobotu  23.3.2019

  od 10:00 do 12:00 hod.

  duben 2019

  ve středu  10.4.2019

  od 16:00 do 18:00 hod.

  v sobotu 27.4.2019

  od 10:00 do 12:00 hod.

  věková kategorie

  členství

  povolenka MP

  brigáda /10 hod.

  manipulační poplatek

  dospělí

  450,-

  950,-

  1200,-

  20,-

  mládež 16 – 18 let

  450,-

  500,-

  1200,-

  20,-

  mládež do 15 let

  200,-

  300,-

  -

  20,-

  Cena republikové MP povolenky na rok 2019 je 3250,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, z.s.          a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (3250,-Kč).

  Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen příspěvky.

  dospělí 450,- Kč, mládež 16 – 18 let 450,- Kč, mládež do 15 let 200,- Kč

  Do platby povolenek je nutné započítat manipulační poplatek 20,- Kč.

  Příklad:                  dospělí                   450 + 950 + 20 = 1420,- Kč

  mládež 16-18 let  450 + 500 + 20 =   970,- Kč

  mládež do 15 let  200 + 300 + 20 =   520,- Kč               

  Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let. Bez předložení platného průkazu ZTP  nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

  Pokud vlastníte průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 450,- Kč.

  Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jednatele tel.: 605 155 443, email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

  Neprovádějte platby přes internet nebo mobilní telefony, nejsme schopni kontrolovat denně stav účtu. V případě že takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu PS Chropyně.

  Více informací naleznete na naší internetové stránce MRS, z.s. p.s. Chropyně.

     http://www.mochropyne.cz

  Dne 22.11.2018                                                                                                                                http://www.facebook.com/mochropyne

   

  1. Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.
  2. Platný rybářský lístek a členský průkaz.
  3. Potvrzení o splnění pracovní povinnosti (brigády). Tato pracovní povinnost se netýká žen, členů starších šedesáti let, invalidních důchodců, dětí do 15 let a členů, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni. Finanční úhrada za nesplnění pracovní povinnosti je 100,-Kč/1 hod. 
  4. Na předtištěné složence je uveden Váš variabilní symbol (číslo člena). Tento variabilní symbol musí být totožný s číslem Vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen uvedených v tabulce pro platby roku 2018. Při nesplnění pracovní povinnosti nezapomeňte poukázat příslušnou částku na její úhradu, jinak Vám nebude povolenka vystavena.
   V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné                   

  1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
  V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

  1. Při výdeji povolenek nebudou v žádném případě přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS, z.s. pobočný spolek Chropyně.
  2. K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci, potvrzení o splnění, nebo o osvobození od pracovní povinnosti.

  Povolenky budou vydávány v kanceláři pobočného spolku Chropyně, Moravská 552

  (Hanácké náměstí, budova tělocvičny) a to v následujících termínech:

  prosinec 2017

  27. a 29.12.2017

  od 13:00 do 17:00 hod.

  leden 2018

  ve středu 3. a 10.1.2018

  od 16:00 do 18:00 hod.

  v sobotu  13. a 20.1.2018

  od 10:00 do 12:00 hod.

  únor 2018

  ve středu  7. a 21.2.2018

  od 16:00 do 18:00 hod.

  v sobotu  17.2.2018

  od 10:00 do 12:00 hod.

  březen 2018

  ve středu 7 a 21.3.2018

  od 16:00 do 18:00 hod.

  v  sobotu  17.3.2018

  od 10:00 do 12:00 hod.

  duben 2018

  ve středu  4. a 18.4.2018

  od 16:00 do 18:00 hod.

  v sobotu 14. a 28.4.2018

  od 10:00 do 12:00 hod.

  věková kategorie

  členství

  povolenka MP

  brigáda /10 hod.

  manipulační poplatek

  bližší podmínky výkonu rybářského práva

  dospělí

  450,-

  950,-

  1000,-

  20,-

  15

  mládež 16 – 18 let

  450,-

  500,-

  1000,-

  20,-

  15

  mládež do 15 let

  200,-

  300,-

  -

  20,-

  15

  Cena republikové MP povolenky na rok 2018 je 3150,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, z.s.          a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (3150,-Kč).

  Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen příspěvky.

  dospělí 450,- Kč, mládež 16 – 18 let 450,- Kč, mládež do 15 let 200,- Kč

  Do platby povolenek je nutné započítat manipulační poplatek 20,- Kč.

  Příklad:                  dospělí                   450 + 950 + 20 + 15 = 1435,- Kč

  mládež 16-18 let  450 + 500 + 20 + 15 =   985,- Kč

  mládež do 15 let  200 + 300 + 20 + 15=   535,- Kč       

  Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let. Bez předložení platného průkazu ZTP  nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

  Pokud vlastníte průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 450,- Kč.

  Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jednatele tel.: 605 155 443, email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

  Neprovádějte platby přes internet nebo mobilní telefony, nejsme schopni kontrolovat denně stav účtu. V případě že takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu PS Chropyně.

  Více informací naleznete na naší internetové stránce MRS, z.s. p.s. Chropyně.

     http://www.mochropyne.cz

  Dne 27.11.2017                                                                                                                                http://www.facebook.com/mochropyne

  vcs 2017

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  P r o g r a m
  1.Zahájení - přivítání přítomných, uctění památky zemřelých.
  2.Volba komisí - mandátové a návrhové.
  3.Zpráva o činnosti PS za uplynulé období, vytýčení úkolů na rok 2017.
  4.Zpráva KRK.
  5.Přestávka
  6.Diskuse
  7.Zpráva komise mandátové a návrhové, schválení rozpočtu a usnesení.
  8.Závěr

   

  Zahájení brigád je od 4.3.2017 do 25.11.2017 každou sobotu vždy od 7:00 hod na rybářské chatě PS Chropyně.
  V červenci a v srpnu se brigády nekonají.
  PS Chropyně si vyhrazuje právo na změnu.
  Rozpis brigád : http://www.mochropyne.cz/rozpis-brigad-2017

  prosinec 2016 27. a 29.12.2016 od 13:00 do 17:00hod.
  leden 2017 ve středu  4.  a 11.1.2017 od 16:00 do 18:00hod.
  v sobotu  14.1.2017 od 10:00 do 12:00hod.
  únor 2017 ve středu  8. a 22.2.2017 od 16:00 do 18:00hod.
  v sobotu  4.2.2017 od 10:00 do 12:00hod.
  březen 2017 ve středu  8. a 22.3.2017 od 16:00 do 18:00hod.
  v  sobotu  4.3.2017 od 10:00 do 12:00hod.
  duben 2017 ve středu  12. a 26.4.2017 od 16:00 do 18:00hod.
  v sobotu  1.4.2017 od 10:00 do 12:00hod.

  Ceny příspěvků a povolenek v roce 2017

  věková kategorie členství povolenka MP brigáda /10 hod. stanovy Manipulační poplatek
  dospělí 450,- 950,- 1000,- 10,- 20,-
  mládež 16 – 18 let 450,- 500,- 1000,- 10,- 20,-
  mládež do 15 let 200,- 300,- - 10,- 20,-

  Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.

  1. Platný rybářský lístek a členský průkaz.
  2. Potvrzení o splnění pracovní povinnosti (brigády). Tato pracovní povinnost se netýká žen, členů starších šedesáti let, invalidních důchodců, dětí do 15 let a členů, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni. Finanční úhrada za nesplnění pracovní povinnosti je 100,-Kč/1 hod.
  3. Na předtištěné složence je uveden Váš variabilní symbol (číslo člena). Tento variabilní symbol musí být totožný s číslem Vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen uvedených v tabulce pro platby roku 2017. Při nesplnění pracovní povinnosti nezapomeňte poukázat příslušnou částku na její úhradu, jinak Vám nebude povolenka vystavena.
   V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné

  1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
  V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

  1. Při výdeji povolenek nebudou v žádném případě přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS, z.s. pobočný spolek Chropyně.
  2. K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci, potvrzení o splnění, nebo o osvobození od pracovní povinnosti.

  Povolenky budou vydávány v kanceláři

  MO Chropyně, Moravská 552 (Hanácké náměstí, budova tělocvičny) a to v následujících termínech:

  prosinec 2016 27. a 29.12.2015 od 13:00 do 17:00 hod.
  leden 2017 ve středu 4. a 11.1.2017 od 16:00 do 18:00 hod.
  v sobotu  14.1.2017 od 10:00 do 12:00 hod.
  únor 2016 ve středu  8. a22.2.2017 od 16:00 do 18:00 hod.
  v sobotu  4.2.2017 od 10:00 do 12:00 hod.
  březen 2016 ve středu 8 a 22.3.2017 od 16:00 do 18:00 hod.
  v  sobotu  4.3.2017 od 10:00 do 12:00 hod.
  duben 2016 ve středu  12. a 26.4.2017 od 16:00 do 18:00 hod.
  v sobotu 1.4.2017 od 10:00 do 12:00 hod.

  věková kategorie členství povolenka MP brigáda /10 hod. manipulační poplatek stanovy
  dospělí 450,- 950,- 1000,- 20,- 10
  mládež 16 – 18 let 450,- 500,- 1000,- 20,- 10
  mládež do 15 let 200,- 300,- - 20,- 10

  Cena republikové MP povolenky na rok 2017 je 3150,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, z.s. a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (3150,-Kč).

  Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen příspěvky.

  dospělí 450,- Kč, mládež 16 – 18 let 450,- Kč, mládež do 15 let 200,- Kč

  Do platby povolenek je nutné započítat manipulační poplatek 20,- Kč.

  Příklad:            dospělí                        450 + 950 + 20 + 10 = 1430,- Kč

  mládež 16-18 let      450 + 500 + 20 + 10 = 980,- Kč

       mládež do 15 let      200 + 300 + 20 + 10= 530,- Kč

  Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let. Bez předložení platného průkazu ZTP  nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

  Pokud vlastníte průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 450,- Kč.

  Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jednatele tel.: 605 155 443, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

  Neprovádějte platby přes internet nebo mobilní telefony, nejsme schopni kontrolovat denně stav účtu. V případě že takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu PS Chropyně.

  Více informací naleznete na naší internetové stránce MRS, z.s. p.s. Chropyně.

  http://www.mochropyne.cz

  http://www.facebook.com/mochropyne

   

  Sraz brigádníků a rybářských nadšenců na rybářské chatě v Chropyni.
  Pokud možno vezměte si sebou holínky. Sraz (nejlépe před) 7:00hod.

  Zahájení brigád je od 5.3.2016 do 26.11.2016 každou sobotu vždy od 7:00 hod na rybářské chatě PS Chropyně.
  V červenci a v srpnu se brigády nekonají.
  PS Chropyně si vyhrazuje právo na změnu.
  Rozpis brigád : http://mochropyne.cz/rozpis-brigad-2016

  Výlovy proběhnou v následujících termínech:

  ZMĚNA TERMÍNŮ:

  19.9.2015 - Zavřel, Třecí, Karhánek II
  17.10.2015 - Dlouhá

  dscn2441 zmnit velikost

  POZOR !!! Výlovy jsou za každého počasí !!!
  Sraz brigádníků a rybářských nadšenců na rybářské chatě v Chropyni.
  Pokud možno vezměte si sebou holínky. Sraz (nejlépe před) 7:00hod.

  Před začátkem prázdnin se v Záříčí na revíru Malá Bečva 1A konaly rybářské závody dětí a mládeže pořádané naší organizací MO MRS Chropyně a pod záštitou města Chropyně. Od brzkého rána jsme vše nachystali a první děti se dostavily už kolem šesté hodiny. Po registraci, kdy malí rybáři dostali krmení pro ryby, se začali připravovat na start.
  Ryby z počátku moc nebraly, ale potom se začaly dostavovat první úspěchy. Někdo zvolil plavanou,  někdo položenou. Samotný závod byl velmi napjatý a rozdíl mezi jednotlivými soutěžícími byl často jen několik bodů, každá ryba znamenala posun vpřed. Závod jsme ukončily po dvanácté a začaly se sčítat body.
  Poháry a Hlavní ceny byly rozdány, ale ani ostatní děti neodešly s prázdnou.
   
  A kdo se stal vítězi?
   
  phoca thumb l p1050109 retu zmnit velikost
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  V mladší kategorii
  1. místo Ivan Jakub (2,92 kg)
  2. místo Kostura Matěj (2,69 kg)
  3. místo Maulerová Michaela (1,1 kg)
   
  Ve starší kategorii
  1. místo Forman David (2,44 kg)
  2. místo Gregůrek David (1,12 kg)
  3. místo Šrámek Jakub (0,79 kg)
   
  Děkujeme všem, co nám pomohly a hlavně sponzorům: MRS MO Chropyně, Město Chropyně, Hanácká kyselka a.s., rybářské potřeby Tovačov, CARP BOYS Pavel Chalupa, rybářské potřeby u Moravy Červinka, Petr Gloziga – sportovní rybník Dombas, Krmiva Hulín, Hospůdka Buřvalka, Řeznictví Majtán, D.S.Buš, zahradnictví Mlčoch.