Nyní můžete prozatím odevzdávat povolenky a řádně vyplněné sumáře do schránky umístěné u vstupu budovy TJ.

1609340240776