1. Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.
  2. Platný rybářský lístek a členský průkaz.
  3. Potvrzení o splnění pracovní povinnosti (brigády). Tato pracovní povinnost se netýká žen, členů starších šedesáti let, invalidních důchodců, dětí do 15 let a členů, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni. Finanční úhrada za nesplnění pracovní povinnosti je 100,-Kč/1 hod. 
  4. Na předtištěné složence je uveden Váš variabilní symbol (číslo člena). Tento variabilní symbol musí být totožný s číslem Vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen uvedených v tabulce pro platby roku 2018. Při nesplnění pracovní povinnosti nezapomeňte poukázat příslušnou částku na její úhradu, jinak Vám nebude povolenka vystavena.
    V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné                   

1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

  1. Při výdeji povolenek nebudou v žádném případě přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS, z.s. pobočný spolek Chropyně.
  2. K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci, potvrzení o splnění, nebo o osvobození od pracovní povinnosti.

Povolenky budou vydávány v kanceláři pobočného spolku Chropyně, Moravská 552

(Hanácké náměstí, budova tělocvičny) a to v následujících termínech:

prosinec 2017

27. a 29.12.2017

od 13:00 do 17:00 hod.

leden 2018

ve středu 3. a 10.1.2018

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu  13. a 20.1.2018

od 10:00 do 12:00 hod.

únor 2018

ve středu  7. a 21.2.2018

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu  17.2.2018

od 10:00 do 12:00 hod.

březen 2018

ve středu 7 a 21.3.2018

od 16:00 do 18:00 hod.

v  sobotu  17.3.2018

od 10:00 do 12:00 hod.

duben 2018

ve středu  4. a 18.4.2018

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 14. a 28.4.2018

od 10:00 do 12:00 hod.

věková kategorie

členství

povolenka MP

brigáda /10 hod.

manipulační poplatek

bližší podmínky výkonu rybářského práva

dospělí

450,-

950,-

1000,-

20,-

15

mládež 16 – 18 let

450,-

500,-

1000,-

20,-

15

mládež do 15 let

200,-

300,-

-

20,-

15

Cena republikové MP povolenky na rok 2018 je 3150,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, z.s.          a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (3150,-Kč).

Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen příspěvky.

dospělí 450,- Kč, mládež 16 – 18 let 450,- Kč, mládež do 15 let 200,- Kč

Do platby povolenek je nutné započítat manipulační poplatek 20,- Kč.

Příklad:                  dospělí                   450 + 950 + 20 + 15 = 1435,- Kč

mládež 16-18 let  450 + 500 + 20 + 15 =   985,- Kč

mládež do 15 let  200 + 300 + 20 + 15=   535,- Kč       

Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let. Bez předložení platného průkazu ZTP  nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

Pokud vlastníte průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 450,- Kč.

Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jednatele tel.: 605 155 443, email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

Neprovádějte platby přes internet nebo mobilní telefony, nejsme schopni kontrolovat denně stav účtu. V případě že takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu PS Chropyně.

Více informací naleznete na naší internetové stránce MRS, z.s. p.s. Chropyně.

   http://www.mochropyne.cz

Dne 27.11.2017                                                                                                                                http://www.facebook.com/mochropyne