Na základě rozhodnutí Svazového výboru MRS, z.s. ze dne 22. 6. 2017 a 21.9.2017 platí pro rok  2018  níže

 uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy  MRS, o.s. a ceny povolenek k lovu (dále jen povolenka)

pro  členy  (MRS a ČRS)   a   nečleny   (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

1./ Členské příspěvky

    z toho zůstává (podíl)

PS

sekretariát MRS

Dospělí :                      450,- Kč                                    

      235,- Kč

  215,- Kč

Mládež do 15 r.  :        200,- Kč

        70,- Kč

  130,- Kč

Zápisné :

dospělí a mládež 16-18 let

    1 000,- Kč

-

2./ Ceny povolenek pro "Členy" (  pro členy MRS a ČRS )

Druh povolenky

MP

MP republiková

P

P republiková

   Roční

950,-

3 150,-

1 000,-

3 250,-

   Poloviční

500,-

x

500,-

x

   Měsíční

650,-

x

650,-

x

   Týdenní

400,-

x

400,-

x

   Denní

150,-

x

150,-

x

   Mládež

300,-

x

300,-

x

3./ Ceny povolenek pro " Nečleny " ( pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí

                                                      státní přislušníky).

Druh povolenky

MP

P

   Roční

5 000,-

6 000,-

   Měsíční

3 000,-

4 000,-

   Týdenní

1 000,-

1 500,-

   Denní

           400,-

 600,-

Legenda :

k bodu 1 :

V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu

uhradit zápisné (§6 odst.3 bod g) Stanov MRS, z.s.). Zápisné nehradí mládež do 15 let.

k bodu 2 :

Pobočný spolek  může  poskytnout  žadateli  o povolenku  slevu,  rozdíl  v  ceně  však  musí  doplatit

z  finančních prostředků PS. Poloviční  povolenky  platí pro držitele osvědčení  ZTP, mládež 16-18 let

a studující do 26 let věku dle ročníku narození.

Z prodeje povolenek pro  nečleny poskytuje sekretariát  MRS smluvním prodejcům i PS odměnu

ve výši 10%  z ceny povolenky.

Všeobecné : (pokračování na druhé straně)

Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!!!

Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.

Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal !!!!

Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv .

Povolenky jsou barvy modré (mimopstruhová pro členy), zelené (pstruhová pro členy),

hnědé (mimopstruhová pro nečleny) a červené (pstruhová pro nečleny).

MRS, z.s. PS není povinný zajišťovat pro nečleny zkoušky, potřebné pro vydání 1.rybářského lístku.

MRS, z.s. PS mohou prodávat povolenky pouze svým členům, členům ČRS a nečlenům !!!!!

Externí prodejci mohou prodávat povolenky pouze členům ČRS a nečlenům !!!!!